جهان فرای باور تو

«سخن را چو بسیار آرایش کنند هدف فراموش می شود»

جهان فرای باور تو

«سخن را چو بسیار آرایش کنند هدف فراموش می شود»

با سلام
حسین قاسم پور صاحب این وبلاگ اهل آمل شهری در مازندران استان همیشه سرسبز ایران هستم.در مدرسه شهیدبهشتی آمل درس می خونم.15 ساله هستم ودر نهایت امیدوارم هرکسی هر کجای این خاک پاک،ایران،زندگی می کند مسرور و شادمان باشد.

آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب

آخرین نظرات

حکایت(1)

لباس زیبای دروغ

 روزی دروغ به حقیقت گفت:میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم، حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد.آن دو با هم به کنار ساحل رفتند، وقتی به ساحل رسیدند حقیقتلباس هایش را در آورد.دروغ حیله گر لباس های او را پوشید و رفت.از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود.

حکایت(2)

فرشته ی بی کار

     روزی مردی خواب دید.دید که پیش فرشته هاست و به کار های آن ها نگاه می کنند.هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین  می رسند، باز می کنند و آن ها را داخل جعبه می گذارند. مرد از فرشته های پرسید : شما چه کار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت:اینجا بخش دریافت است و ما  دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم.

     مرد کمی جلوتر رفت، باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آن ها  را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.مرد پرسید:شماها چه کار می کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت:اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم.

    مرد باز کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بی کار نشسته است. با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بی کارید؟ فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند. مرد از فرشته  پرسید: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: "خدایا شکر." 

حکایت(3)

دو ریاضیدان

ریاضیات شانه زلف پریشان عالم است.

از دو دوست ریاضیدان یکی مُرد.آنکه مُرد به خواب آنکه نمرده بود آمد و گفت:نمیدانی چه دنیای جالب و هیجان انگیزی است اینجا.هرچه در آنجا هست اینجا هم هست و بیشتر.گاوس اینجاست و ... .خبر خوش این است که این هفته گاوس  سخنرانی خواهد کرد.خبر بد هم این است که هفته آینده در سمینار ریاضی برای تو سخنرانی گذاشته اند.